Nalaten

De Stichting Vrienden van de Oude Jan is afhankelijk van giften, schenkingen en nalatenschappen. Deze stellen ons in staat ons werk voor de bescherming en de exploitatie van ons monumenten voor de langere termijn te waarborgen.

Bij testament kunt u de Stichting Vrienden van de Oude Jan begunstigen door de Stichting aan te wijzen als erfgenaam van (een deel van) uw nalatenschap. Dit wordt een erfstelling genoemd. Ook kunt u bepaalde goederen of bedragen vermaken bij testament. Er is dan sprake van een legaat. Uw notaris kan u volledig inlichten over de mogelijkheden. Desgewenst kunt u zich voor nadere informatie ook tot de onze vaste notaris, notaris de Kroon of tot Stichting Vrienden van de Oude Jan wenden. Klik hier voor de contactgegevens.

De Stichting Vrienden van de Oude Jan is aangemerkt als culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Hierdoor hoeven wij geen schenkingsrecht te betalen. Dat betekent dat het volledige bedrag dat u aan de vereniging nalaat ten goede komt aan het werk van de Vrienden van de Oude Jan.