Schenken

De Stichting Vrienden van de Oude Jan is volledig afhankelijk van bijdragen van particulieren. Schenkingen en nalatenschappen stellen ons in staat iets extra’s te doen! Dankzij uw bijdrage kunnen wij de exploitatie van de Oude Jan voor de langere termijn waarborgen en kunnen we bijzondere voorziening aanbrengen. Indien u een substantieel bedrag schenkt, bestaat de mogelijkheid voor een zogenaamd Fonds op Naam. In overleg met de schenker wordt de inzet bepaald van de geldmiddelen die u ons beschikbaar stelt. Een periodieke schenking, waarbij u de Stichting Vrienden van de Oude Jan voor meerdere jaren een bedrag schenkt, kan een groter fiscaal voordeel voor u bieden. De Stichting is door de belastingdienst aangemerkt als een ‘algemeen nut beogende instelling’ (ANBI) en daardoor vrijgesteld van schenkingsrechten. Bovendien zijn wij aangemerkt als ‘culturele ANBI’. Uw gift is enkelvoudige aftrekbaar voor de belastingen. Voor meer informatie over de voordelen van het schenken aan een culturele ANBI in relatie tot uw persoonlijke wensen en fiscale situatie kunt u contact opnemen met de Vrienden van de Oude Jan (klik hier voor de contactgegevens), met onze Notaris de Kroon of uw eigen notaris.

Het rekeningnummer voor schenkingen en giften aan de Stichting Vrienden Oude Jan is  NL32 ABNA 0603 2300 83 , ABNAMRO bank, Velp