Een blauwtje lopen…..

Helaas, de hierna beschreven goede bedoeling kwam tot nu niet uit de verf. De gemeente Rheden heeft gevraagd of de Oude Jan van 19 tot en met 25 oktober blauw mocht worden verlicht. Gemeentewerkers hebben geprobeerd dit voor elkaar te krijgen, maar donkerblauwe filters zetten ons mooie kerkje zowat helemaal in het duister. De filters zijn daarom weggehaald en pas vandaag, 22 oktober, vervangen door lichtere exemplaren. Nog niet zoals je zou willen, maar vooruit, je ziet blauw.
Het wordt een kort weekje met dat blauw, maar dat doet niets af aan het volgende bericht:

De Oude Jan in Velp kleurt blauw! Maar niet alleen de Oude Jan. Veel gebouwen, bruggen,(kerk)torens, standbeelden, pleinen en fonteinen in Nederland zijn in de avond en ‘s nachts blauw verlicht. Dit heeft te maken met de viering van het 75-jarig bestaan van de Verenigde Naties.
75 jaar geleden werd Nederland bevrijd. In datzelfde jaar werden de Verenigde Naties opgericht. Na jaren vol oorlog kwamen landen vanuit de gehele wereld bij elkaar en spraken af: dit nooit meer. De Verenigde Naties (VN) werden opgericht, met als doel de internationale vrede en veiligheid te behouden.
Tijdens dit jubileum wordt stil gestaan bij wat de VN in al deze jaren voor onze wereld en voor Nederland heeft betekend, maar ook bij wat we samen nog meer kunnen doen voor een betere toekomst. Meer weten? Kijk op https://75jaarvn.vrijheid.nl/nl