Een blauwtje lopen…..

Helaas, de hierna beschreven goede bedoeling kwam tot nu niet uit de verf. De gemeente Rheden heeft gevraagd of de Oude Jan van 19 tot en met 25 oktober blauw mocht worden verlicht. Gemeentewerkers hebben geprobeerd dit voor elkaar te krijgen, maar donkerblauwe filters zetten ons mooie kerkje zowat helemaal in het duister. De filters zijn daarom weggehaald en pas vandaag, 22 oktober, vervangen door lichtere exemplaren. Nog niet zoals je zou willen, maar vooruit, je ziet blauw.
Het wordt een kort weekje met dat blauw, maar dat doet niets af aan het volgende bericht:

De Oude Jan in Velp kleurt blauw! Maar niet alleen de Oude Jan. Veel gebouwen, bruggen,(kerk)torens, standbeelden, pleinen en fonteinen in Nederland zijn in de avond en ‘s nachts blauw verlicht. Dit heeft te maken met de viering van het 75-jarig bestaan van de Verenigde Naties.
75 jaar geleden werd Nederland bevrijd. In datzelfde jaar werden de Verenigde Naties opgericht. Na jaren vol oorlog kwamen landen vanuit de gehele wereld bij elkaar en spraken af: dit nooit meer. De Verenigde Naties (VN) werden opgericht, met als doel de internationale vrede en veiligheid te behouden.
Tijdens dit jubileum wordt stil gestaan bij wat de VN in al deze jaren voor onze wereld en voor Nederland heeft betekend, maar ook bij wat we samen nog meer kunnen doen voor een betere toekomst. Meer weten? Kijk op https://75jaarvn.vrijheid.nl/nl

Zeefdruk Oude Jan

Toen wij Lucas van Hapert, de maker van een zeefdruk van de Oude Jan, vroegen om iets over zichzelf te vertellen ontvingen wij het volgende bericht:

“Als grafisch ontwerper studeerde ik af aan de Hogeschool voor de Kunsten te Utrecht waar ik meer dan 15 jaar woonde. In deze periode maakte ik, naast logo’s, huisstijlen en boekomslagen, veel zeefdrukken van mooie plekken in de stad Utrecht (www.lucasvanhapert.nl). Afgelopen najaar verruilde ik met mijn gezin Utrecht voor Velp. Beetje bij beetje ontdek ik nu de regio. Mijn eerste zeefdrukken hier zijn plekken dicht bij huis, zoals kasteel Biljoen, kasteel Rosendael en natuurlijk ook de Oude Jan. De zeefdrukken zijn met de hand gemaakt en in een gelimiteerde oplage gedrukt. Op www.grafischgelderland.nl staan de tot nu beschikbare zeefdrukken, maar deze reeks gaat zeker groeien.”

Eerder vertelde Lucas ons dat hij sinds een klein jaar in de Reinaldstraat woont en iedere keer weer geniet van de mooie Oude Jan als hij van de President Kennedylaan afdraait naar de Reinaldstraat.
Lucas maakte de zeefdruk van de Oude Jan in een oplage van 20 stuks. De prijs is € 75. Uit de opbrengst van de verkoop doneert hij 10% aan Stichting Vrienden van de Oude Jan.

Wat een fantastisch gebaar. Dank je wel Lucas!

Waardecheque ‘ikbuurtmee!’ voor verdere verfraaiing rond de Oude Jan

Beste buurtgenoten, inwoners van de gemeente Rheden,

Rond 4 september ontvangt u van de gemeente Rheden opnieuw een
‘ikbuurtmee!’-waardecheque van € 7,50. Deze cheque kunt u bestemmen voor een initiatief dat uw ‘buurt leuker, beter en mooier wil maken’.

De eerste ronde met waardecheques heeft dit voorjaar ruim € 3.100 opgebracht voor voorzieningen bij de herinrichting van de buitenruimte rond de Oude Jan waarvoor nog geen geld beschikbaar was: verplaatsing en weer aansluiten van de historische dr. Fabiuspomp en het maken en plaatsen van een informatiebord over de Oude Jan.
De Stichting Vrienden van de Oude Jan is de schenkers zeer erkentelijk, maar de opbrengst is nog niet helemaal toereikend.

Inmiddels is de herinrichting rond de Oude Jan halverwege. Na de nieuwe (half-)verharding is in het najaar het groen aan de beurt. Nu al merken wij veel enthousiasme in de buurt en zelfs van buiten Velp.

Echter, er zijn nog wensen waarvoor op dit moment het geld ontbreekt:

  • Vervangen van de oude en beschadigde lantaarnpalen en deze voorzien van geschikte LED-verlichting.

Gezien de hoge kosten wordt het heel lastig om in deze ronde alle zes lantaarnpalen te vervangen. Daarom zetten wij nu in op –  tenminste – de helft. Wat we nu niet kunnen vervangen komt dan in een volgende ronde aan de beurt. Uiteindelijk willen we ook nog graag de vier ‘aanstralers’ van de Oude Jan door passende LED-verlichting laten vervangen om de kerk mooi aan te lichten. Maar dat is nog verdere toekomstmuziek.

Wilt u uw ‘ikbuurtmee!’-waardecheque (en wellicht van uw vrienden of kennissen) hiervoor beschikbaar stellen?

Wat kunt u doen om uw waardecheque(s) te doneren:

  • Via de website ikbuurtmee.nl deze bestemmen aan de Oude Jan;
  • Het chequenummer(s) mailen aan ons via [email protected];
  • In de brievenbus doen op een van de volgende adressen in Velp:

Kerkstraat 10
Kastanjehof 6
Onder de Beumkes 23
Overhagenseweg 70
Sophiastraat 42
Vijverlaan 11
Zwanensingel 188

  • Lukt bovenstaande niet, mail ons via [email protected],
    dan komen we de cheque(s) bij u ophalen.

Heeft u verder nog vragen? Mail ons via [email protected].

 

Stichting Vrienden van de Oude Jan

Start werkzaamheden buitenruimte “OUDE JAN”

Stichting Vrienden van de Oude Jan

Buurtbewoners en andere belanghebbenden hebben vorig jaar tijdens een bijeenkomst in de Oude Jan hun wensen naar voren gebracht voor de herinrichting van het terrein rond het historische kerkje. Dat leidde tot een paar verschillende plannen die tijdens een tweede bijeenkomst werden gepresenteerd. De naar aanleiding daarvan gemaakte opmerkingen zijn door de Stichting Vrienden van de Oude Jan en de gemeente Rheden verwerkt in een definitief plan.

Voor groter formaat klik hier.
(Indien geopend in groter formaat dan op X rechts boven foto klikken om naar deze pagina terug te keren.)

 

Wat gaat er gebeuren?
Het kaartje toont ons de verbeteringen. Over de belangrijkste daarvan het volgende. Als eerste valt de ronde ruimte voor de kerk op, onder de majestueuze rode beuk. De hier aan te leggen mooie halfverharding, met langs de randen een aantal plezierige zitbanken, biedt een veel betere plaats voor ontmoeting en verpozing dan de huidige situatie.

In de tweede plaats krijgen de paden een ander, logisch beloop, maar de historische basaltkeien blijven. En dan het groen. Alle lindes bij de Oude Jan, dus oostelijk van de ingang bij de rode beuk, worden in het vervolg periodiek geknot, zodat er een eenheid in beeld ontstaat en de kerk ook in de toekomst zichtbaar blijft. Op de plaats van de vijf bij elkaar staande lindes dicht tegen de bewoning aan de noordkant, komt een mooie border met een paar lage bomen. De oude muur wordt vrijgemaakt van begroeiing en ook hier komt een border.

Tenslotte, een deel van het gras krijgt een ander karakter: natuurlijker, bloemrijk, vriendelijk voor vlinders en bijen. Het zal dan ook nog maar incidenteel worden gemaaid, met uitzondering van een nieuw graspad direct rond de kerk. Natuurlijk wordt de aanwezige zeldzame weidegeelster bij de werkzaamheden ontzien.

In het kader van het ‘Ik buurt mee’ project van de gemeente Rheden is door de bewoners meer dan € 3.000 gedoneerd als bijdrage in de noodzakelijke verplaatsing van de Dr. Fabiuspomp en de pomp geschikt te maken om drinkwater te tappen èn in de aanschaf van een degelijk mededelingenbord met historische informatie over de Oude Jan en de directe omgeving.
Fantastisch dat bewoners zich zo betrokken voelen!

Wanneer gaan we beginnen?
Het werk wordt opgedeeld in twee fasen. De eerste fase betreft de verharding: het verleggen en bestraten van de paden en het aanleggen van de halfverharding. Het uitvoerende hoveniersbedrijf heeft aangegeven dat dit werk meteen in de tweede helft van mei 2020 kan beginnen. Het bedrijf houdt daarbij rekening met de regels in het kader van het Coronavirus. De gemeente Rheden houdt toezicht op de uitvoering.
De tweede fase start in het najaar met de werkzaamheden aan de bomen en de aanleg en renovatie van de groenvakken.

Wij hebben u (weer) nodig.
De Stichting Vrienden van de Oude Jan draagt financieel veel bij aan de planrealisering en de gemeente Rheden levert ook een grote bijdrage. En dan is er nog een belangrijke subsidie van de provincie Gelderland beschikbaar gekomen. Voorwaarde bij die subsidie is participatie door bewoners.

Wij zoeken een vrijwilliger als coördinator.
Om de inzet van de helpers bij de realisering in goede banen te leiden en vanaf voorjaar 2021 ook die van onderhoudsvrijwilligers, zoeken we iemand die dit onder zijn of haar hoede wil nemen.

Wij zoeken vrijwilligers voor onderhoud.
Na uw inbreng vorig jaar om tot een plan met veel draagvlak te komen hebben we u daarom opnieuw nodig. Wij zoeken hulp van een aantal mensen die vanaf – op z’n vroegst – oktober 2020 een bijdrage willen leveren aan de werkzaamheden, bijvoorbeeld bij de aanleg van de groenvakken. Uiteraard kan dat alleen maar als de situatie in verband met het Coronavirus dat weer toelaat.
Als het plan klaar is zijn daarna ook vrijwilligers nodig, te beginnen in het voorjaar van 2021. Dan gaat het om bijvoorbeeld het groenonderhoud: samen een paar uurtjes per maand het nieuwe parkje netjes houden. Voor gereedschap wordt gezorgd.

Wij zoeken vrijwilligers voor activiteiten.
En tenslotte, laat ook de vrijwilligers maar komen die bij willen dragen in het organiseren van activiteiten voor de buurt. Bijvoorbeeld om een keer op een zonnige middag onder de grote rode beuk iets leuks gaan doen met de kinderen uit de buurt, of misschien toch heel wat anders?

Kortom, wij hebben u nodig!
U kunt zich aanmelden op [email protected].

 

Met vriendelijke groet,

burgemeester en wethouders van gem. Rheden, namens hen,
Richard Jansen – manager Team Woon- en Leefomgeving

namens de Stichting Vrienden van de Oude Jan,
Martin Idema – voorzitter Stichting Vrienden van de Oude Jan.

 

Beste buurtgenoten, inwoners van de gemeente Rheden,

De gemeente Rheden stuurde onlangs elk huishouden in de gemeente per post een ‘Ik buurt mee!’ waardecheque van € 7,50.
Die cheque kunt u bestemmen voor een initiatief dat de ‘buurt leuker, beter en mooier wil maken’.

De Stichting Vrienden van de Oude Jan heeft zich met een initiatief bij de gemeente aangemeld. Het sluit aan bij het plan dat klaar ligt voor de herinrichting van de groene ruimte rond het prachtige 12e-eeuwse Romaanse kerkje de Oude Jan. In 2019 is voor die herinrichting een mooi plan opgesteld waaraan veel bewoners uit de buurt, maar ook uit overig Velp, een grote bijdrage hebben geleverd. Na de planrealisatie, in de loop van dit jaar, ziet het terrein er weer pico bello uit. De betere mogelijk-heden voor diverse buurtactiviteiten zijn ook een opsteker voor de leefbaarheid en de sociale samenhang van de Oude Jan wijk.

Voor een paar onderdelen van het plan is echter nog geen geld. Allereerst betreft dat de verplaatsing van de historische dr. Fabiuspomp. Daarvoor is een andere plek nodig want onder de grote rode beuk komt een mooi rond plein met halfverharding, met eromheen enkele zitbanken. We willen graag dat die pomp een tappunt voor drinkwater wordt en dus weer op de waterleiding wordt aangesloten.

Ook willen we dat de bezoekers van het terrein goed worden geïnformeerd over de geschiedenis van de Oude Jan en omgeving. Daarvoor moet een degelijk informatiebord komen waarvoor nog geen financiering is.

De Stichting Vrienden van de Oude Jan stelt het erg op prijs als u uw waardecheque voor dit doel beschikbaar stelt.

Wij maken het u zo makkelijk mogelijk:

U kunt uw cheque in de brievenbus doen op een van de volgende adressen in Velp:

Kastanjehof 16
Onder de Beumkes 23
Zwanensingel 188
Sophiastraat 42 
Kerkstraat 10
Vijverlaan 11

Als u op zondag 15 maart om 15.30 uur het concert in de  Oude Jan gaat bezoeken kunt u ook daar uw cheque afgeven.

Bent u niet in de gelegenheid om de waardecheque zelf af te geven, mail dan naar [email protected], dan kunnen we afspreken om de cheque bij u te komen ophalen.

 

Heeft u nog vragen? Mail dan naar [email protected]
Stichting Vrienden van de Oude Jan

 

Het uurwerk is weer terug!

Mist(e) u het uurwerk in de Oude Jan?
Na een noodzakelijke revisie is het uurwerk weer terug!
We hopen dat het uurwerk blijft lopen en op bekende tijden een slag geeft en dat u niet steeds op uw eigen klok hoeft te kijken…
Met dank aan gemeente Rheden en Daelmans Klokken.

December 2019

Betoverd aan de voeten van Merle en Sarah

VELP – De musici die de zondagmiddagconcerten in het kerkje de Oude Jan in Velp verzorgen, komen óveral vandaan. Op 17 november bijvoorbeeld treedt een Japanse pianiste op. En ook uit andere buitenlanden wordt met regelmaat geput. Dat je het ook dichtbij huis kunt vinden, werd zondagmiddag 20 oktober 2019 bewezen.
Henk Aalbers, De Gelderlander

Merle en Sarah van der Lijke, zusjes uit De Steeg, traden in het kerkje op voor een enthousiast publiek. Merle speelt harp, Sarah dwarsfluit. ‘Het zijn nog maar tieners’, had voorzitter Martin Idema van Stichting Vrienden van de Oude Jan van tevoren gezegd. Om er overtuigd aan toe te voegen dat de meisjes ook de verwende muziekliefhebbers in Velp zouden betoveren. En hij kreeg gelijk. Ze combineerden een fabelachtige techniek met veel gevoel en schotelden hun publiek een gevarieerd programma voor met muziek uit alle windstreken. Het betoverde publiek applaudisseerde er met graagte voor. En na hun concert opperde een bestuurslid van genoemde stichting dat de meisjes in de Oude Jan wellicht hun eerste cd zouden kunnen opnemen.

Prinses Christina Concours

Merle en Sarah werden overigens niet zondagmiddag in Velp ontdekt. Hun talent werd al eerder onderkend. Merle (14) viel twee maal in de prijzen bij het Prinses Christina Concours en Sarah (13) won de eerste prijs op een gerenommeerd internationaal fluitconcours. En beiden deden mee aan het Kinderprinsengrachtconcert. Recent nog waren de zussen live te horen op Radio 4. Dat optreden zorgde misschien wel voor het spannendste moment uit hun muzikale loopbaan tot nu. Vijf minuten voordat ze zouden spelen, knapte er een snaar van de harp van Merle. Gelukkig lukte het om het instrument op tijd speelklaar te maken. Die harp is overigens haar vijfde sinds ze als 7-jarige begon. Telkens komt er een aantal snaren bij.

Toekomst in muziek nog de vraag

Die getalenteerde meisjes gaan natuurlijk voor een carrière in de muziek. Zou je denken. Maar dat is nog de vraag. Ze weten het nog niet. Wat ze wel weten is dat ze altijd muziek zullen blijven maken. ,,Ik kan me een leven zonder muziek niet voorstellen”, zegt Sarah. ,,Ik word blij van muziek.” Merle: ,,Ik vind het steeds weer bijzonder om te merken dat ik anderen met muziek weet te ontroeren.”

De zusjes repeteren en concerteren vaak samen. Dat repeteren gebeurt meestal in een goede sfeer, zegt Sarah. Toch is niet gezegd dat ze altijd een duo blijven. Merle zou ook wel met anderen willen musiceren. ,,In een orkest spelen lijkt me leuk, maar ik heb daar nu nog geen tijd voor.” Op haar beurt is Sarah op zoek naar een pianist met wie ze kan optreden.

Concerten Jaarprogramma 2019-2020

Al vele jaren is de Oude Jan aan de Kerkstraat 56 in Velp een podium voor muziekensembles en koren. De wijze waarop invulling wordt gegeven aan de jaarlijkse concertserie krijgt veel waardering in de Velpse gemeenschap. In het seizoen 2019-2020 bieden wij u opnieuw een serie met acht concerten van hoge kwaliteit.

Voor meer informatie klik op deze regel.

Uitnodiging inrichting buitenruimte “Oude Jan”

De Stichting Vrienden van de Oude Jan en de gemeente Rheden willen samen met omwonenden en andere belanghebbenden nagaan of, en hoe, de cultuurhistorisch waardevolle openbare ruimte rond de kerk meer toekomstbestendig kan worden ingericht.

Wij nodigen u uit voor een Tweede inloopbijeenkomst op dinsdag 11 juni in de Oude Jan tussen 17.00 en 20.00 uur.

Ook nu kunt u elk moment tussen 17.00 en 20.00 uur binnenlopen.

Voor meer info zie: https://www.vriendenvandeoudejan.nl/evenement/meepraten-over-ontwerp-buitenruimte-oude-jan/